BE I ÄLL
blir inte
BIL

En lite annorlunda

LÄSLÄRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphovsman Irja Streiffert leg. psykolog
Illustrationer Dagny Maria Olsson samt fria bilder

för förskollärare och dagbarnvårdare
eller för Dig som vill bli av med läs-
och skrivsvårigheter